Whenua

Tena tātou ngā ringaringa tuia o Te Rautini,

I te Rātapu i whakaraupapatia e au ngā uaratanga e ahei ana ki te whenua,

Anei ki raro nei ngā momo whakapono o tātou Te Rautini.

E whakapono ana tātou ki te hononga o te whenua, tangata, pūrākau hoki

We believe in being connected to land through people and story

E whakapono ana tātou ki te hītori, te whakapapa hoki o te whenua

We believe in the whakapapa, history and DNA of the land

E whakapono ana tātou ki te whakanaungatanga o te whenua me ona tangata

We believe in reconciliation of the land through its people

E whakapono ana tātou ki ngā tikanga o te whenua

We believe in holding on to the tikanga of the land


Nga manaakitanga,

Ritane

Chloe Rolleston